MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedłożoną przez minister Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę po kryzysie, który wywołała pandemia COVID-19. Chodzi także o sprostanie wyzwaniom, jakie pojawiły się w obliczu napaści Rosji na Ukrainę. Rewizja KPO jest konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd. Pieniądze będą zainwestowane m.in. w zieloną transformację gospodarki, rozwój technologiczny, rozwiązania cyfrowe oraz poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.

 

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy

Zmiany zaproponowane w KPO mają na celu dostosowanie przyjętych zobowiązań do realnych możliwości Polski. Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do zmian, które są niezbędne do skutecznej realizacji reform i inwestycji. Są one szczególnie istotne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Zmieniony KPO przyczyni się lepszej realizacji działań m. in. w obszarach:

zielonej transformacji;

 

inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego:

- rozwoju miejsc pracy,

- wsparcia produktywności i konkurencyjności,

- badań naukowych oraz innowacji,

- wsparcia dla rynku wewnętrznego, z silnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

opieki zdrowotnej;transformacji cyfrowej;

 

polityki na rzecz dzieci i młodzieży, w tym rozwoju edukacji i umiejętności.

 

Najważniejsze zmiany finansowe w KPO

Podwyższone zostanie finansowanie inwestycji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Budżet inwestycji wzrośnie ze 100 mln euro do 240 mln euro.

Zwiększy się finansowanie inwestycji zawiązanej z dywersyfikacją i skracaniem łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Budżet inwestycji wzrośnie o 600 mln euro. To oznacza wzrost środków dla rolników i polskiej wsi do 2,5 mld euro.

 

Podwyższona zostanie pomoc dotycząca rozwoju opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury placówek leczniczych w powiatach.

Budżet inwestycji wzrośnie ze 150 mln euro do 300 mln euro.

 

Najważniejsze zmiany inwestycyjne

Poszerzona zostanie grupa odbiorców bonu na laptopa. Będzie on skierowany także do nauczycieli klas 1-3.

Powstanie dodatkowy terminal techniczny w Darłowie, który będzie umożliwiał budowę farm wiatrowych.

Rewizja wprowadzi także od 1 stycznia 2026 r. bon senioralny, który będzie przysługiwał osobom w wieku powyżej 75. lat, które będą potrzebowały pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego.

Uwzględnione zostanie wsparcie dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), w ramach ośrodków kooperacyjnych w Krajowej Sieci Onkologicznej.

Do KPO dodane zostaną dwie nowe podinwestycje dotyczące rozwoju e-usług publicznych:wsparcie dla powszechnego stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją;zwiększenie poziomu cyfryzacji usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Wsparcie dotyczące nabycia pojazdów elektrycznych

Nie będzie podatku od samochodów spalinowych.

W ramach rewizji KPO utworzony zostanie nowy instrument finansowy dotyczący pomocy w nabyciu pojazdów zeroemisyjnych przez osoby fizyczne. Rozwiązanie pozwoli na popularyzację technologii i zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w Polsce.

 

Inwestycja będzie dotyczyć dotacji na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych).

W przypadku dotacji do zakupu używanego pojazdu, pomoc pokrywać będzie część ceny. Wsparcie wyniesie nie więcej niż 40 tys. zł dla osoby fizycznej.

W przypadku leasingu czy wynajmu długoterminowego, wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć wielkości opłaty wstępnej.

 

Wsparcie będzie podwyższone o 10%, jeśli dana osoba złoży zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu spalinowego, który był w jej posiadaniu od co najmniej 3 lat.

Aby umożliwić nabycie pojazdu przez osoby mniej zamożne, wsparcie będzie zwiększone o kolejne 10%, jeśli dochód danej osoby był niższy niż 135 tys. zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację).

W celu ograniczenia wsparcia najdroższych pojazdów elektrycznych, wprowadzony zostanie limit cenowy.

W przypadku pojazdów nowych będzie to 225 tys. zł, a w przypadku pojazdów używanych – 150 tys. zł.Pojazd używany nie będzie mógł być starszy niż 4 lata.

 

 

 

Rada Ministrów

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY