MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku skierowała do Prokuratury RejonowejWarszawa-Śródmieście w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 2 ustawy Kodeks karny

 

Zawiadomienie jest konsekwencją ustaleń poczynionych w toku kontroli dotyczącej wykonania budżetu państwa w 2022 roku realizowanej przez Delegaturę NIK w Białymstoku.

 

Jak wynika z ustaleń kontrolerów NIK pracownicy Trybunału Konstytucyjnego - w szczególności niedopełniając swoich obowiązków - mogli działać na szkodę interesu publicznego jako funkcjonariusze publiczni, wspólnie i w porozumieniu z dwiema innymi osobami, co wskazuje na możliwość wyrządzenia Skarbowi Państwa – Trybunałowi Konstytucyjnemu znaczącej straty w środkach finansowych budżetu państwa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie została poinformowana o skierowaniu ww. zawiadomienia przez dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.

 

 

 

NIK

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY