MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 23 stycznia 2023 r. skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Arturowi P. oskarżonemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej która dokonała oszustwa 175 podmiotów gospodarczych na kwotę prawie 6 milionów złotych

 

Prokurator zarzucił Arturowi P. udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk oszustwa oraz usiłowanie oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

 

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Prokurator zastosował wobec Artura P. środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Jednocześnie prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci zajęcia samochodu osobowego należącego do oskarżonego.

 

Zorganizowana grupa przestępcza, której członkiem był Artur P., doprowadziła 175 podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości prawie 6 milionów złotych.

Członkowie grupy wprowadzili w błąd kontrahentów co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą P.P.H. „M.” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz co do zamiaru uiszczenia zapłaty za otrzymany towar, bądź zamiaru jego zwrotu. Oskarżony Artur P. był ostatnim ustalonym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przedmiotowym procederem.

 

Do wyłudzeń towarów przez osoby związane z firmą P.P.H.„M” z Lublina dochodziło poprzez wystawianie faktury z przedłużonym terminem płatności na zakupiony towar. Termin ten za każdym razem nie był dotrzymywany, a podmiotom gospodarczym, z którymi zawarto umowy handlowe, wysyłano prośby o prolongatę zapłaty o kolejny okres. Również ten termin nie był dotrzymywany.

 

Dzięki takiej działalności członkowie grupy opóźniali złożenie zawiadomienia o przestępstwie, jak również uzyskiwali czas na sprzedaż wyłudzonego towaru, który był następnie zbywany na terenie całej Polski poprzez ogłoszenia jak również za pośrednictwem internetu.

 

Dotychczas Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował akty oskarżenia wobec 10 oskarżonych, wobec których zapadły wyroki skazujące, w tym wobec organizatora całego procederu Jacka B., który został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na karę 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY