MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, w tym przedsiębiorcę oraz prezesów spółek kapitałowych, za wyłudzenie środków z funduszy unijnych

 

Śledztwo nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczy wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w związku z realizacją projektu objętego dofinansowaniem z funduszy unijnych, dotyczącego modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej.

 

W toku postępowania prokurator ustalił, że podejrzani wprowadzili pracowników NFOŚiGW w błąd co do zakresu i terminu wykonania robót, w wyniku czego uzyskali dofinasowanie w kwocie 2 milionów złotych. Jednocześnie podejrzani usiłowali wyłudzić kolejne ponad 7 milionów złotych składając do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie innego projektu - budowy centrum recyklingu. Wówczas również posłużyli się poświadczającymi nieprawdę dokumentami finansowo-księgowymi spółki ubiegającej się o dofinansowanie.

 

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.

 

Kolejne zarzuty dotyczą m.in. wystawienia faktur poświadczających nieprawdę kwalifikowane z art. 271a § 2 kk.

 

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

W celu zapewnienia prawidłowego toku śledztwa, wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru Policji.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY