MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 3 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła 1,7 miliona złotych. Wśród oskarżonych jest Majid F. (33 l.) - obywatel Pakistanu, Mohammed F. (24 l.) - obywatel Indii, Salauddin M. (26 l.) - obywatel Bangladeszu

 

Prokurator zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupy przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 286 § 1 kk.

 

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

 

Ponadto Majid F. został oskarżony o pranie pieniędzy w łącznej kwocie ponad miliona złotych kwalifikowane z art. 299 § 1 i 6 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec oskarżonych, na wniosek prokuratora, stosowny jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Prokuratorzy ustalili, że przestępczy mechanizm działania grupy polegał na przełamaniu zabezpieczeń poczty elektronicznej, a następnie dokonaniu zmian w korespondencji e-mail kierowanej do kontrahentów szeregu podmiotów gospodarczych zawierającej faktury VAT. Sprawcy dokonywali zmiany numeru rachunku bankowego na który miały zostać dokonane zapłaty. W wyniku tego działania środki pieniężne, zamiast na rachunki wierzycieli, przekazywane były przez pokrzywdzonych na rachunki bankowe założone przez członków grupy.

 

Następnie środki finansowe były niezwłocznie przelewane na inne rachunki bankowe lub wypłacane w bankomatach, a następnie transferowane na konta zagraniczne. Kolejną metodą ukrywania pieniędzy była ich wymiana na waluty obce i kryptowaluty.

 

Sprawcy działali w okresie od listopada 2016 roku do czerwca 2020 roku. W tym czasie dokonali 45 oszustw na kwoty od tysiąca do 320 tysięcy złotych. Łączna kwota wyłudzonych pieniędzy to ponad 1,7 miliona złotych.

Do popełniania oszustw członkowie grupy przestępczej wykorzystywali obywateli m. in. Indii, Bangladeszu, Pakistanu oraz Rumunii. Po ich zwerbowaniu na terenie Włoch opłacali im przejazd do Polski, głównie do Warszawy. Na miejscu osoby te były przejmowane przez członka grupy. Jego zadaniem było zameldowanie tych osób oraz uzyskanie dla nich numeru PESEL.

Po załatwieniu tych spraw urzędowych osoby te wraz z „opiekunami” zakładały rachunki bankowe w różnych placówkach bankowych. Bezpośrednio po opuszczeniu banku zwerbowani oddawali dokumenty bankowe, za co otrzymywali wynagrodzenie. Po krótkim czasie opuszczali terytorium Polski.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY