MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego

 

W wyniku m.in. okresu zaborów i obu wojen światowych, znaczna część polskiego dziedzictwa kulturowego powstała lub znalazła się poza granicami Polski. Przedstawiciele polskiej emigracji otoczyli ją opieką, tworząc szereg organizacji, z których cześć zachowało ciągłość istnienia.

Niestety, instytucje te stanęły w ostatnich latach wobec zagrożenia utratą źródeł finansowania, siedziby czy niemożności sprawowania należytej opieki nad powierzonym dziedzictwem.

 

Najważniejsze rozwiązania

Rząd chce utrzymać ciągłość istnienia instytucji emigracyjnych, które posiadają zbiory istotne dla polskiego dziedzictwa narodowego. Chodzi także o skuteczną ochronę przed degradacją zebranych dzieł i ich rozproszeniem, a także stworzenie nowoczesnych narzędzi do ich ochrony i upowszechniania.W tym celu, instytucje kultury, utworzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, będą mogły realizować zadania przy pomocy jednostek, które mają siedzibę i prowadzą działalność kulturalną poza granicami Polski.


W pierwszej kolejności wsparciem i ochroną objęte zostaną dwa bezcenne zbiory dla polskiego dziedzictwa kulturowego, znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu, w Szwajcarii.

W zbiorach biblioteki w Paryżu znajdują się m.in. rękopisy Adama Mickiewicza, cenne pamiątki związane z Fryderykiem Chopinem czy pierwsze wydania „O obrotach ciał niebieskich” Mikołaja Kopernika.

 

O wyjątkowym znaczeniu Muzeum Polskiego w Rapperswilu świadczą natomiast cenne zbiory sztuki (m.in. Józefa Chełmońskiego, Józefa Brandta czy Leona Wyczółkowskiego), bogata kolekcja starodruków oraz archiwum, które dokumentuje polską obecność w Szwajcarii i historię polskiej emigracji.

 

Na wsparcie instytucji rząd będzie przeznaczał roczne ok. 30 mln zł.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY