MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Pan Stanisław poskarżył się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że mimo śmierci wierzycielki nadal obciążany był świadczeniami alimentacyjnymi. Po interwencji RPO komornik zwrócił emerytowi ponad 3 tys. zł

 

RPO wystąpił do komornika sądowego o wyjaśnienia co do zadłużenia skarżącego.

Komornik wyjaśnił, że postępowanie egzekucyjne zawiesił z powodu śmierci uprawnionej do alimentów (1,5 miesiąca od daty zgonu). Dodał, że kwota zadłużenia na dzień śmierci wierzycielki jest już zgromadzona na rachunku bankowym i obecnie czeka na podjęcie postępowania z udziałem spadkobierców zmarłej.

 

Tymczasem pan Stanisław przedstawił RPO zaświadczenie ZUS, że nadal są realizowane potrącenia alimentacyjne z jego świadczeń emerytalno-rentowych - mimo upływu 14 miesięcy od śmierci uprawnionej do alimentów i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

 

Rzecznik ponownie zwrócił się do komornika o wyjaśnienia W odpowiedzi komornik poinformował o podjęciu postępowania z udziałem spadkobierców, a także że nadpłata (w kwotach 2849,61 zł i 424,46 zł) z tytułu świadczeń alimentacyjnych została dłużnikowi zwrócona.

 

Komornik poinformował też o wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego. W związku z tym Rzecznik zakończył badanie sprawy.

 

 

 

RPO

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY