MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej – dokumenty przedłożone przez ministra cyfryzacji

 

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, jeśli chodzi o ustanowienie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Nowe rozwiązania mają poprawić pozycję konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzona zostanie np. możliwość otrzymania przez abonentów pre-paid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

Zwiększy się także elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów.

 

Najważniejsze rozwiązania

Abonenci, którzy korzystają z usług przedpłaconych (pre-paid), będą mogli otrzymać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały.

Wprowadzona zostanie większa elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów.

Możliwa będzie np. zdalna identyfikacja abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.

Konsumenci otrzymają dostęp do niezależnego narzędzia, dzięki któremu będą mogli porównywać oferty usług komunikacji elektronicznej i wybrać najdogodniejszą z nich.

Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

Projekt dostosowuje także polskie prawo do unijnych przepisów, które przewidują ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych.

Dzięki temu, sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy, będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Proponowane przepisy zastąpią obowiązującą ustawę z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY