MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która dotyczy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

 

Nowe przepisy przewidują, że duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania związane z podatkiem dochodowym płaconym w poszczególnych krajach, w których prowadzą one działalność.

Skomplikowane przepisy podatkowe i tajemnica podatkowa umożliwiają niektórym wielonarodowym firmom tzw. agresywne planowanie podatkowe, czyli uchylanie się od opodatkowania.

W przeciwieństwie do małych i średnich przedsiębiorstw lub indywidualnych podatników, wielonarodowe firmy mają możliwość przenoszenia zysków z jednego kraju do drugiego, aby obniżyć płacone podatki. Szacuje się, że państwa UE tracą w ten sposób rocznie 50–70 mld EUR.

 

Najważniejsze rozwiązania

Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa będą musiały publicznie ujawnić sprawozdania dotyczące podatku dochodowego.

 

Dane zawarte w sprawozdaniach będą musiały być ujawniane oddzielnie dla wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. EOG – obejmuje kraje UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) oraz tzw. rajów podatkowych, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

 

Publiczne udostępnianie przez firmy informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej w UE.


Sprawozdawczość podatkowa w podziale na kraje pomoże zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu państwa, w którym prowadzona jest działalność.

Nowa sprawozdawczość da wszystkim obywatelom ogólny przegląd podatków, płaconych od swojego dochodu przez wielonarodowe przedsiębiorstwa.

Zaproponowane rozwiązania zwiększą także przejrzystość, jeśli chodzi o działalność firm w tych krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm zarządzania w kwestiach podatkowych, czyli w tzw. rajach podatkowych.

 

Nowe przepisy mają być zasadniczo zastosowane po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym, które sporządzane będą za rok obrotowy rozpoczynający się 22 czerwca 2024 roku lub po tym dniu.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY