MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali warszawskiego notariusza. Jest on podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w sporządzonej dokumentacji notarialnej związanej z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej tzw. „fabryki faktur”

 

Grupa działała w latach 2012-2021 i poprzez około 150 podmiotów gospodarczych wystawiła dla setek odbiorców faktury kosztowe o wartości około 1 mld zł, które następnie posłużyły do zaniżania zobowiązań publicznoskarbowych.

 

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił mu 14 zarzutów.

 

Jednocześnie funkcjonariusze CBA przeprowadzili czynności procesowe w kancelarii notarialnej prowadzonej przez zatrzymanego, w celu ujawnienia i procesowego zabezpieczenia dowodów popełnionych przestępstw.

 

Zatrzymanie notariusza jest efektem śledztwa prowadzonego przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez notariuszy, w związku ze sporządzanymi przez nich aktami notarialnymi związanymi z zakładaniem, przenoszeniem oraz wprowadzaniem zmian w spółkach kapitałowych prawa handlowego, które to czynności miały charakter pozorny, bądź też zostały przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa.

 

Prokurator zastosował wobec zatrzymanego wolnościowe środki zapobiegawcze.

 

 

 

CBA

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY