MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 kwietnia 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Do Biura RPO wpłynął wniosek pana X, który złożył skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z brakiem lekarza w placówce weekendowej pomocy medycznej. Dostał odpowiedź NFZ, że skargę przekazano placówce, której dotyczyła skarga, wraz z jego danymi osobowymi

 

Mimo że organem właściwym dla ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, RPO prosi prezesa NFZ Filipa Nowaka o informacje co do sposobu rozpatrywania skarg i wniosków, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych autorów skarg.

Chodzi zarówno o centralę NFZ, jak i oddziały wojewódzkie.

 

W zgłoszonej do RPO sprawie ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej.

 

Z informacji na stronie internetowej NFZ wynika jedynie zakres przedmiotowy możliwych wniosków i skarg oraz wymagania formalne, jakie skarga musi spełniać.

 

 

 

RPO

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY