MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zarzuty łącznie 4 osobom, w tym dwóm funkcjonariuszom KAS w Poznaniu pełniącym obowiązki w Urzędzie Skarbowym we Wrześni

 

Prokurator przedstawił urzędnikom KAS łącznie 22 zarzuty w tym m.in. przekroczenia uprawnień oraz niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z prowadzonymi przez nich kontrolami skarbowymi, polegające na fałszowaniu w toku prowadzonych kontroli dokumentów i poświadczaniu w nich nieprawdy oraz na powoły­waniu się na wpływy w instytucji państwowej — w Urzędzie Skarbowym we Wrześni.

Zarzuty dotyczą również po­dejmowania się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą i działania tym samym na szkodę interesu publicznego. Czyny te kwalifikowane z art. 231 § 2 kk, art. 228 § 3 kk, art. 271 § 3 kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Dwie pozostałe osoby to mieszkańcy powiatu Wrzesińskiego, które są podejrzane o składanie fałszywych zeznań w toku postępowania podatkowego kwalifikowane z art. 233 § 1 kk za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Na wniosek prokuratora wobec dwóch funkcjonariuszy KAS zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec dwóch pozostałych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY