MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prokuratura Krajowa nie zgadza się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającym skargę na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 roku – tzw. uchwałę antysmogową. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia przeanalizuje je pod kątem wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Przyjęta przez samorząd podstawa prawna – art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska - projekt uchwały był konsultowany jedynie z wójtami, burmistrzami i organizacjami pożytku publicznego, a nie z indywidualnymi mieszkańcami.

 

Tymczasem zgodnie z uchwałą z 2011 roku samorządu mazowieckiego sprawa walki ze smogiem winna być uznana za kategorię spraw szczególnie ważnych dla województwa. A to powinno skutkować przeprowadzeniem szerokich konsultacji społecznych, przy czym powinny być one regulowane osobną uchwałą.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrzył się naruszenia prawa przy sposobie przeprowadzania konsultacji społecznych. Uzasadniając wyrok uznał, że były szerokie.

Jest to oczywiście kwestia ocenna. Prokuratura stoi jednak na stanowisku, że nieco tylko ponad 2 tys. sygnałów od mieszkańców Mazowsza to liczba zbyt mała, zważywszy z jednej strony na znaczenie planowanych zmian dla codziennego życia, w tym istotnych - w szczególności w dobie kryzysu energetycznego kwestii ekonomicznych, z drugiej zaś na ogólną liczbę mieszkańców województwa znacząco przekraczającą 5 mln osób.

 

Prokuratura będzie kontynuowała tę działalność w interesie społecznym oraz mieszkańców wspólnot samorządowych.

 

Stoi bowiem na stanowisku, że mają oni prawo do oddziaływania na regulacje prawne uchwalane na ich terenie i dotyczące ich bezpośrednio, a w tak ważnych sprawach jak ta ich głos nie może być pomijany.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY