MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Sąd uwzględnił wniosek Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Dariusza U. – burmistrza Murowanej Gośliny

 

Dariusz U. wraz z 6 innymi osobami został zatrzymany 11 stycznia 2021 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za zlecanie usług finansowych z budżetu gminy, żądanie od swoich podwładnych części przyznanych im nagród, przekroczenia uprawnień i podżegania do wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu, naruszenia tajemnicy toczącego się postępowania karnego oraz zatajenie dochodu w składanym oświadczeniu majątkowym.

 

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec pozostałych podejrzanych

Poza Dariuszem U. zarzuty usłyszeli dwaj przedsiębiorcy, córka burmistrza, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wobec tych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz poręczeń majątkowych. Ponadto w stosunku do przedsiębiorców podejrzanych o przekazanie łapówek prokurator zastosował środek w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zaś wobec dyrektor Biblioteki i kierownik OPS zawieszenia w czynnościach służbowych.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY