MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

18 kwietnia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednego z podmiotów leczniczych na decyzję (z października 2023 r.) Rzecznika Praw Pacjenta uznającą stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawo pacjenta w zakresie stosowania u pacjentów metody ILADS w związku z boreliozą

 

Powyższa metoda zakłada, między innymi, istnienie „przewlekłej” boreliozy oraz jej leczenie obarczone wieloma groźnymi działaniami niepożądanymi – przy wykorzystaniu długotrwałej, wielomiesięcznej, antybiotykoterapii, często z zastosowaniem 2 lub 3 antybiotyków jednocześnie.

Przy czym obowiązujące standardy zastrzegają stosowanie przy właściwie zdiagnozowanej boreliozie pojedynczego antybiotyku przez okres do 30 dni.

 

Sąd w pełni przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta, wskazując, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że stosowanie wielomiesięcznej antybiotykoterapii zgodnie z wytycznymi ILADS jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i niebezpieczne dla pacjentów.

Sąd w szczególności wskazał w tym zakresie na pozyskane przez Rzecznika Praw Pacjenta opinie czterech Konsultantów wojewódzkich w dziedzinach epidemiologii oraz chorób zakaźnych, z których jednoznacznie wynika, że leczenie według wytycznych i kryteriów ILADS jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, nie ma uzasadnienia medycznego, nie jest skuteczne, a wręcz przynosi znaczne szkody dla zdrowia pacjenta, a aktualna wiedza medyczna nie zna „przewlekłej” boreliozy, która wymagałaby tak długiego leczenia antybiotykiem.

Konsekwencje stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii mogą być katastrofalne, obejmują trwałe uszkodzenie wątroby, trzustki, jelit, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, zapalenia ścięgien, predyspozycje do zakażeń Clostridium difficile.

 

Co więcej, w opiniach podkreślono, że leczenie według ILADS zostało opracowane w oparciu o dowody niemające żadnej wartości naukowej, nie ma wiarygodnych dowodów opartych na EBM na poparcie zaleceń dotyczących stosowania długotrwałej, przekraczającej 28-30 dni antybiotykoterapii, która potwierdziłaby skuteczność w poprawie stanu zdrowia pacjenta.

 

Stanowisko dotyczące zasad diagnostyki i leczenia boreliozy zajął także w dniu 30 stycznia 2024 r. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych[2], który zaznaczył, żeskuteczność długotrwałego stosowania antybiotykoterapii nie została potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych na odpowiednio dużych grupach a może prowadzić do istotnych działań niepożądanych oraz skutkować selekcją antybiotykoodporności w całej populacji Polski

 

8 lutego 2024 r. odbyło się także posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w całości poświęcone metodom leczenia chorych na boreliozę, podczas którego, przy współudziale ekspertów z Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, jednoznacznie skrytykowano metodę ILADS jako nieskuteczną i bardzo groźną dla zdrowia pacjentów.

 

 

 

Rzecznik Praw Pacjenta

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY