MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

W Sądzie Apelacyjnym (SA) w Warszawie powstał spór na tle utworzeniu nowego, VIII Wydziału Karnego, do którego przeniesiono część sędziów, asystentów i urzędników sądowych z II Wydziału Karnego

 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę sześciu sędzi SA, które wskazują na dyskryminacyjne traktowanie przez Prezesa Sądu Apelacyjnego.

 

Istota skargi dotyczy reorganizacji wewnętrznej struktury Sądu Apelacyjnego, polegającej na utworzeniu nowego, VIII Wydziału Karnego, do którego przeniesiono część sędziów, asystentów i urzędników sądowych z II Wydziału Karnego, w którym skarżące orzekają. W konsekwencji - jak twierdzą skarżące - pracownicy II Wydziału Karnego są przeciążeni pracą, a niektórzy zostali pozbawieni dostępu do komputerów.

 

Prezes SA zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że utworzenie dodatkowego wydziału było uzasadnione wzrostem wpływu spraw do II Wydziału Karnego, a także odmową części sędziów tego wydziału wspólnego orzekania z sędziami powołanymi na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS.

 

Formalną podstawą do dokonania tej reorganizacji były zarządzenia ministra sprawiedliwości z 5 września 2023 r.

 

Mając na względzie kompetencje ministra sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, Marcin Wiącek zwraca się do min. Adama Bodnara o zbadanie zasadności reorganizacji II Wydziału Karnego SA i rozważenie możliwości uchylenia bądź modyfikacji zarządzeń będących zarzewiem sporu.

 

 

 

RPO

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY