MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 13 kwietnia 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Markowi D., przedsiębiorcy oskarżonemu o wyłudzenie blisko 68 milionów złotych w związku z realizacją umowy na dostarczenie obuwia wojskowego

 

Z uwagi na liczne informacje dotyczące słabej jakości obuwia wojskowego, jakie zaczęły spływać od żołnierzy do komendantów baz logistycznych w całej Polsce, podjęto czynności mające na celu zweryfikowanie prawidłowości realizacji umów na dostawę ww. obuwia.

 

Przeprowadzone w sprawie śledztwo pozwoliło na ustalenie, że prowadzący działalność gospodarczą Marek D. w okresie od 29 maja 2014 roku do 2 listopada 2020 roku zawarł szereg umów z 2. Regionalną Bazą Logistyczną zs. w Warszawie oraz 3. Regionalną Bazą Logistyczną zs. w Krakowie. W umowach tych zobowiązał się do dostarczenia przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w postaci trzewików zimowych zgodnych z wymogami Wojskowej Dokumentacji Techniczno – Technologicznej.

 

Jak ustalono w toku śledztwa, pomimo tego że oskarżony miał świadomość wymagań jakie musi spełniać obuwie zimowe produkowane dla wojska, określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości zastąpił dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów. Okoliczność tą zataił przed zamawiającymi, a na potrzeby oceny zgodności oraz certyfikacji przekazywał egzemplarze zawierające oryginalną włókninę.

 

Marek D. usłyszał zarzut doprowadzenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie oraz 3. Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w wysokości niemal 68 milionów złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP trzewików wojskowych i zastąpienie określoną w specyfikacji produktu włókninę o odpowiedniej jakości, tańszym odpowiednikiem nie spełniającym określonych wymagań i właściwości hydrofilowych.

 

W toku postępowania przygotowawczego zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

 

Prokurator na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody dokonał zabezpieczenia majątkowego na nieruchomościach, ruchomościach, w tym środkach pieniężnych ujawnionych podczas przeszukania oraz środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także jednostkach uczestnictwa w funduszach na kwotę blisko 17.000.000 złotych.

Prokurator ustanowił również zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem wartym około 30 mln złotych należącym do oskarżonego, w którym odbywała się produkcja wadliwego obuwia dostarczanego Siłom Zbrojnym RP. Powyższe umożliwi w przyszłości orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa i zaspokojenie roszczeń m.in. o naprawienie szkody.

 

Oskarżanemu za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY