MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie doprowadził do skazania przez Sąd Rejonowy w Rybniku byłego posła Grzegorza J. za czyny o charakterze korupcyjnym

 

Oskarżony Grzegorz J. został skazany na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę 500 stawek po 80 złotych (40 tysięcy złotych), zakaz zajmowania stanowisk w organach i instytucjach państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów przez okres 8 lat, przepadek korzyści majątkowej w kwocie 12 500 zł.

Sąd uniewinnił ww. oskarżonego od czynu przyjęcie obietnicy wręczenia korzyści majątkowej.

 

Prokurator oskarżył Grzegorza J. o sześć czynów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym, które miały związek z przyjęciem korzyści majątkowych w zamian za rekomendowanie ustalonych osób na stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej, w której udziały posiadał Skarb Państwa kwalifikowane z art. 228 § 1 kk.

Kolejny zarzut dotyczył okresu, w którym Grzegorz J. był posłem na Sejm RP i wówczas przekroczył posiadane w tym zakresie uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowany z art. 231 § 2 kk. Grzegorz J. utwierdzając w przekonaniu o posiadaniu wpływów w instytucji państwowej, w zamian za korzyść majątkową, podjął się pośrednictwa w załatwieniu powołania ustalonej osoby do pełnienia funkcji kierowniczej w przedsiębiorstwie.

 

Do zdarzeń objętych zarzutami doszło od listopada 2016 r. do grudnia 2018 r. w Rybniku i innych miejscowościach na terenie woj. śląskiego.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY