MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Sąd wydał wyrok skazujący wobec prokuratora byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku - Zbigniewa N.

 

Sąd podzielił stanowisko prokuratora i uznał oskarżonego za winnego sześciu, z siedmiu zarzucanych mu czynów. Sąd skazał Zbigniewa N. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, wymierzył grzywnę w wysokości 140 stawek dziennych po 50 złotych czyli 7000 złotych oraz środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa. Sąd orzekł również przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści pochodzących z przestępstwa w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

 

Przyjmowane były korzyści majątkowe

Zbigniew N. został oskarżony o popełnienie 7 przestępstw, w tym 4 o charakterze korupcyjnym.

Prokurator zarzucał mu powoływanie się na wpływy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego dla jednej ze spółek orzeczenia w tym sądzie w zamian za korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych. Czyn ten został popełniony w okresie od lutego 2007 roku do października 2008 roku w Rzeszowie, Leżajsku oraz Warszawie kwalifikowany z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Kolejny zarzut dotyczył nakłaniania i ułatwiania jednemu z biznesmenów - Marianowi D. wręczenia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie - Annie H. oraz nakłonienie go do popełnienia tego przestępstwa. Czyn ten został popełniony pomiędzy początkiem 2010 roku a końcem 2011 roku w Rzeszowie zakwalifikowany został z art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 229 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 230a par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

 

Zbigniew N. był także oskarżony o powoływanie się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa, Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości, Izbie Skarbowej w Rzeszowie.

W zamian za korzyści majątkowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 362 tysiące 886 złotych w postaci gotówki, różnego rodzaju alkoholi oraz paliwa podjął się on załatwienia określonych spraw, z którymi zwrócił się do niego jeden z biznesmenów - Marian D. Czyny te zostały popełnione od września 2008 roku do 2 lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie.

 

Kolejne zarzuty dotyczyły powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych rozstrzygnięć dla Rafała D. W zamian za to przyjął on korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Czyny te zostały popełnione w okresie od co najmniej lutego 2013 roku do maja 2014 roku w Warszawie i innych miejscowościach.

 

Bezprawna pomoc w przerwaniu ciąży

W toku śledztwa ustalono także, że prokurator Zbigniew N. pomiędzy 7 marca a 30 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie udzielił ciężarnej K. P. pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Działanie sprawcy polegało na przekazaniu kobiecie środków poronnych, wskazanie lekarza, który przeprowadzi nielegalny zabieg, przekazanie jej 1 tysiąca złotych na ten cel oraz zorganizowanie przewiezienia jej do szpitala w celu dokonania nielegalnego zabiegu. W związku z tym prokuratura oskarżyła go o przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego.

 

Już w trakcie trwania postępowania przygotowawczego – pomiędzy 22 czerwca 2016 roku a 18 października 2016 roku - prokurator Zbigniew N. nakłaniał także K. P. do złożenia w prokuraturze nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy. Zarzucono mu zatem także przestępstwo z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

 

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oskarżył ponadto Zbigniewa N. o kolejne przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego. W toku śledztwa ustalono bowiem, że po 22 maja 2014 roku w Rzeszowie nakłaniał on ciężarną M. N. do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy oraz udzielił jej pomocy w przerwaniu ciąży.

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY