MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rzecznik Finansowy wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pismami wskazującymi na szereg wątpliwości dotyczących „Skarbca Palikota”

 

W swoim wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę m. in. na:

– wątpliwości dotyczące tego, czy „Skarbiec Palikota” nie wprowadza inwestorów w błąd, posługując się terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding pożyczkowy), pomimo zastrzeżeń w dokumentacji ofertowej, że pożyczki oferowane w ramach „Skarbca Palikota” nie są taką działalnością. Może to prowadzić do sytuacji, w której potencjalny pożyczkobiorca jest przekonany, że taki projekt realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz ustawą o finansowaniu społecznościowym, a inwestorowi przysługują prawa wynikające z tych aktów prawnych;

 

– wątpliwości dotyczące tego, czy spółka oferująca pożyczki w ramach „Skarbca Palikota” rzeczywiście prowadziła szeroką i długoletnią działalność w branży alkoholowej (formalnie dopiero od 11 stycznia 2023 r. Spółka zajmuje się działalnością związaną z branżą alkoholową);

 

– wątpliwości sytuacji finansowej spółki oferującej pożyczki w ramach „Skarbca Palikota” (brak złożonych sprawozdań finansowych);

 

– wątpliwości dotyczące przyjętego modelu finansowania „Skarbca Palikota”, który w ocenie Rzecznika Finansowego ma na celu uniknięcie podania pełnych i rzetelnych informacji o podmiocie oraz jego sytuacji finansowej.

 

Jednym z ustawowych zadań Rzecznika Finansowego jest informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem sprawującym nadzór nad działalnością crowdfundingową, natomiast UOKIK jest organem właściwym w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

 

 

Rzecznik Finansowy

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY