MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, przedłożone przez Minister Edukacji

 

Rząd będzie wspierać finansowo samorządy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Rozporządzenie umożliwi realizację zadań, które zawarte są w programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

 

Najważniejsze rozwiązania

Organy, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do organizacji pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole.

Rozwiązanie pomoże w rozwoju sieci stołówek w publicznych szkołach podstawowych. Wzrośnie dzięki temu liczba uczniów, którzy korzystają z posiłków zorganizowanych.

 

Wsparcie będą mogły otrzymać:

publiczne szkoły podstawowe, w tym funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

publiczne szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w ramach szkoły podstawowej.

 

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić:

80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych;

25 tys. zł – na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków (jadalni).

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 kwietnia danego roku.

 

 

 

Rada Ministrów

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY