MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar 6 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych

 

Nowelizacja przepisów zakłada (§ 43 ust. 1a regulaminu w nowym brzmieniu), że sprawy o wyłączenie sędziego, ze względu na okoliczności jego powołania, nie będą przydzielane do rozpatrzenia sędziom, którzy objęli stanowisko w wyniku wniosku o powołanie przedstawionego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną z zastosowaniem art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 

Sędziowie ci nie będą uwzględniani w przydzielaniu spraw przez System Losowego Przydziału Spraw.

 

Przepis nie będzie miał zastosowania do asesorów sądowych oraz sędziów, którzy zrzekli się urzędu sędziego, a następnie powrócili na urząd i poprzednio zajmowane stanowisko, jeżeli zajmowane stanowisko objęli w inny sposób niż w wyniku powołania przez Prezydenta RP z zastosowaniem przepisów ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2024 r. Kolejnego dnia weszło w życie.

 

 

 


Ministerstwo Sprawiedliwości

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY