MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie kierował do ministra sprawiedliwości postulat pilnej potrzeby kompleksowej ustawy o biegłych sądowych. Chodzi o zapewnienie obywatelom właściwej gwarancji prawa do sądu wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

 

Rzecznik powoływał się m. in. na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli- „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości", raport „Biegli sądowi w Polsce" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz raport „Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje" projektu Forensic Watch (nr E2/2162). W nich również wyrażano opinię o konieczności wprowadzenia jak najszybciej kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.

 

Z odpowiedzi MS z 25 lutego 2022 r. wynika, że dostrzegając problemy związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych, podjęto w latach ubiegłych decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy.

 

Zdiagnozowano jednak niedoskonałości opracowanego projektu. Dlatego podjęto prace zmierzające przede wszystkim do wzmocnienia mechanizmów weryfikacji kwalifikacji biegłych, uregulowania statusu instytucji specjalistycznych oraz stworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania centralnego rejestru biegłych. Dodano, że prace są w toku.

 

Jednocześnie, wskazano, że minister wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, powołano do życia Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

 

Prowadzone są też prace nad zamieszczeniem list biegłych sądowych ze wszystkich sądów okręgowych w jednym systemie teleinformatycznym w ramach projektu pn. „Wymiana danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi", tj. w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym („ROBUS").

 

Nadal jednak nie przygotowano kompleksowego projektu ustawy o biegłych.

 

Rzecznik ponownie zwraca się zatem do ministra o informacje aktualnym stanie prac nad ustawą o biegłych sądowych wraz z apelem o ich przyspieszenie. Pyta też, czy utworzenie Instytutu Ekspertyz Medycznych, Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych oraz stworzenie systemu teleinformatycznego „ROBUS" przyczyniło się do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i skutecznej realizacji prawa konstytucyjnego do sądu.

 

 

 

RPO

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY