MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

W śledztwie dotyczącym działalności 4 zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających podatek VAT, kolejne 22 osoby usłyszały zarzutyi zatrzymano 19 osób. Dotychczas w toku śledztwa prokuratorskie zarzuty usłyszało łącznie 323 osoby

 

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy” kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec 5 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości do 100 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi, jak również zakazu opuszania kraju.

 

„Puste” faktury

Zakres śledztwa obejmuje działalność czterech zorganizowanych grup przestępczych w okresie od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach, których celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”.

„Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm.

Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych.

 

Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie 7 aktów oskarżenia wobec 62 osób.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY