MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów

 

Rząd planuje przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – z 1 lipca 2024 roku na 1 lutego 2026 roku. Jest to związane z nieprzygotowaniem systemu oraz samych przedsiębiorców do stosowania KSeF. Zmiana terminu jest konieczna dla zapewnienia stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

Najważniejsze rozwiązania

Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie od 1 lutego 2026 r. Zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Pierwotnie system miał zostać wdrożony od 1 lipca 2024 r.Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur.

 

Wiązałoby się to zachwianiem stabilności i pewności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w konsekwencji również z możliwością nałożenia kar na podatników za niewywiązywanie się z ich prawnych obowiązków.

 

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF pozwoli na lepsze przygotowanie podatników do obowiązkowego e-fakturowania.

 

Ministerstwo Finansów uruchomi cykl praktycznych szkoleń dotyczących korzystania z darmowego oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy oraz zapewni dodatkowe wsparcie w postaci uruchamianej infolinii KIS.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY