MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 29 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

 

Rząd chce przeciwdziałać procederowi tzw. kradzieży spółek. Chodzi o podstępne doprowadzanie do zmiany wpisów w rubrykach Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dotyczących reprezentacji podmiotu w oparciu o wnioski, których podstawą są sfałszowane dokumenty. Dzięki nowym rozwiązaniom subskrybenci, w tym prawowite organy i wspólnicy podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, będą mieli możliwość niezwłocznego uzyskania powiadomień o takich zdarzeniach, od razu po ich nastąpieniu.

 

Obecnie zdarzają się sytuacje, w których dokonywana jest tzw. kradzież spółki. Osoby dopuszczające się takiego czynu wykorzystują niewiedzę prawowitych członków organów i wspólników spółek o złożeniu w sądzie rejestrowym – w oparciu o sfałszowane dokumenty – wniosku o zmianę wpisów dotyczących reprezentacji spółki oraz o zmianie danych w KRS.

 

Najważniejsze rozwiązania

Subskrybenci, w tym prawowite organy i wspólnicy podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, będą mieli możliwość szybkiego uzyskania powiadomień o takich zdarzeniach. W tym celu wprowadzona zostanie usługa automatycznego powiadamiania (tzw. newsletter). Dotyczyć to będzie:
- informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym (obejmuje to wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy i daty rejestracji sprawy);
- informacji o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (obejmuje to wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty dokonania wpisu i numeru wpisu).

 

Dzięki usłudze newslettera jej subskrybenci otrzymają automatyczne powiadomienia z systemu teleinformatycznego umożliwiające wykrycie tzw. kradzieży spółki. W przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki organy ścigania.

 

Zainteresowany podmiot będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 50 firm.

 

Mimo, że głównym celem usługi jest przeciwdziałanie przypadkom tzw. kradzieży spółek, może być ona również wykorzystywana przez subskrybentów do ustalania etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co odciąży sekretariaty sądowe.

 

Zaproponowane rozwiązanie istotnie wzmocni bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz funkcję informacyjną Krajowego Rejestru Sądowego i akt rejestrowych.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 19 maja 2022 r.

 

 

 

Rada Ministrów

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY