MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Spółka zależna od Cerberus Capital Management, L.P. („Cerberus”) podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% akcji VeloBank S.A. („Bank” lub „VeloBank”). Cerberus zaoferował łączną kwotę inwestycji w wysokości 1075 mln zł, na które składa się 375 mln zł ceny nabycia akcji i 700 mln zł dokapitalizowania w celu spełnienia regulacyjnych wymogów kapitałowych banku (z zastrzeżeniem wszelkich korekt końcowych)

 

Umowa jest następstwem procesu sprzedaży rozpoczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2023 roku.

 

Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania przez Cerberus wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych, m.in. od Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, i spodziewana jest w połowie 2024 roku.

Po zamknięciu transakcji VeloBank przestanie być instytucją pomostową i w związku z tym nie będzie już podlegał żadnym ograniczeniom działalności nałożonym przez Komisję Europejską. Będzie również podlegał podatkowi od niektórych instytucji finansowych (tzw. „podatkowi bankowemu”).

 

Ponadto, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, „IFC”, część Grupy Banku Światowego) również uzyskały zgodę, odpowiednio, komitetu operacyjnego i komitetu inwestycyjnego, na rozważenie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w banku, pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich rad dyrektorów i wiążącej dokumentacji prawnej. 

 

Dla BFG transakcja ta z powodzeniem kończy kolejny etap w procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. („GNB”), który rozpoczął się 30 września 2022 r., kiedy to BFG podjął nieodwołalną decyzję o przeniesieniu części działalności GNB do instytucji pomostowej: VeloBank S.A.

 

Decyzja BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji ochroniła wszystkich deponentów GNB i całość ich depozytów w wysokości 38,1 mld zł (wg tanu na 30 września 2022 r.).

 

Proces ten został przeprowadzony we współpracy z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych S.A. („SOBK”), składającym się z ośmiu największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).

 

Cały proces przymusowej restrukturyzacji, w tym zbycia akcji VeloBanku, jest ściśle monitorowany przez Komisję Europejską, która wydała niezbędną zgodę na jego przeprowadzenie. Transakcja sprzedaży akcji VeloBanku wypełnia zobowiązania Polski uzgodnione z Komisją Europejską.

 

 

 

BFG

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY