MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Nowelizację podpisanej w poniedziałek Ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 złożył Prezydent Andrzej Duda. Zaapelował do parlamentu o jak najszybsze uchwalenie tych poprawek

 

Prezydencki projekt noweli trafił juz do Sejmu.

 

Podstawowe propozycje nowelizacji:

 

– komisja ds. zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski nadal pozostanie komisją zewnętrzną wobec parlamentu (by mogła działać niezależnie od wyborów parlamentarnych), ale w jej skład nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie;

 

– odwołanie od decyzji komisji – zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności – będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych. Dodatkowo, jeśli osoba, której dotyczy postępowanie przed komisją, będzie sobie życzyła, to właściwym sądem będzie mógł być sąd apelacyjny ustalony ze względu na miejsce zamieszkania. By spraw nie rozpatrywał tylko i wyłącznie Sąd Apelacyjny w Warszawie;

 

– zostaną usunięte tzw. środki zaradcze m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową, zakaz posiadania broni. W zamian stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

 

 

 

Kancelaria Prezydenta

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY