MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Od wielu lat nie sfinalizowano prac legislacyjnych, by stworzyć odpowiednią regulację prawną co do działalności kantorów internetowych. Marcin Wiacek - jak i wcześniejsi Rzecznicy Praw Obywatelskich - występował w tej kwestii do resortu finansów. Problem pozostaje nierozwiązany od ponad dekady

 

Zapewnienia MF jednoznacznie wskazują na potrzebę i zasadność uregulowania działalności kantorów internetowych. Wskazywano wręcz, że nie podlega dyskusji fakt, iż rynek wymiany walut ma być obsługiwany przez podmioty regulowane. W konsekwencji nie powinny na nim działać podmioty świadczące usługę wymiany walut bez nadzoru.

 

Niemniej jednak prowadzone od dłuższego czasu prace nad opracowaniem odpowiedniego projektu zmiany Prawa dewizowego - i dzięki temu zapewnieniem ochrony klientów - nie przyniosły rezultatu. Zdaniem resortu finansów aktualnie główną przyczyną braku finalizacji analiz pozostają zasadnicze rozbieżności co do kluczowych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do organu, który miałby sprawować nadzór nad kantorami internetowymi.

 

Przedłużający się stan braku przepisów należy uznać za niepożądany. Wywodzona z art. 2 Konstytucji RP5 zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa może urzeczywistniać się jedynie wówczas, gdy obywatel będzie czuł się bezpiecznie w relacjach prawnych. To państwo zatem musi wykazać się odpowiednim działaniem i stworzyć właściwe warunki, aby cieszyć się zaufaniem obywatela. Skutkiem braku regulacji normatywnej jest naruszenie bezpieczeństwa prawnego jednostki.

 

Marcin Wiącek zwraca się do min. Andrzeja Domańskiego z apelem o stworzenie ram prawnych dla działalności kantorów internetowych. Prosi o informacje na temat aktualnego stanu prac, wraz z przedstawieniem harmonogramu podejmowanych i zaplanowanych działań.

 

 

 

RPO

 

 

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY