MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców włączył się w sprawę przedsiębiorczyni w związku z działaniami urzędu skarbowego, który stwierdził u niej błędną formę opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mimo że zakładając za pośrednictwem CEIDG działalność gospodarczą, nie wybrała tej formy opodatkowania i w związku z tym – w ocenie organu – powinna rozliczać się na zasadach ogólnych

 

Przedsiębiorczyni wskazała, że podczas otwierania działalności gospodarczej była przeświadczona, że wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a na platformie CEIDG nie otrzymała żadnej informacji o zaistniałym braku w tym zakresie.

Przedłożyła też potwierdzenie przelewów na podatek PPE, które dokonywała od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Rzecznik MŚP zwrócił się do organu o zastosowanie w tej sprawie zasady rozstrzygania na korzyść przedsiębiorcy w przypadku uprawdopodobnienia przez podatnika, że dokonał złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Rzecznik powołał się tu na stanowisko Ministerstwa Finansów z grudnia 2023.

 

W odpowiedzi na interwencję naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda poinformował, że wyraził zgodę na wybór ryczałtu jako obowiązującej formy opodatkowania.

W swoim stanowisku powołał się także na zawarte w Prawie przedsiębiorców zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

 

 

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY