MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

 

Powstanie nowy system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego (KRK). 

 

Najważniejsze rozwiązania

Dokumenty sporządzane przez pracowników sądów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, prokuratorów oraz nadesłane przez państwa UE, będą co do zasady automatycznie zasilać bazę KRK.

Wprowadzane do systemu KRK dane osobowe będą weryfikowane w rejestrze PESEL.

Dane o osobach pozbawionych wolności przekazywane będą do Rejestru bezpośrednio przez system teleinformatyczny Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, wykorzystywany w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Uproszczone zostanie postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z KRK. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu zakresu danych osobowych potrzebnych do złożenia zapytania. Chodzi o dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby oraz informacje o obywatelstwie tej osoby.

Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w wersji elektronicznej podpisanej pieczęcią elektroniczną. Wydruk dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu, a autentyczność dokumentu będzie można zweryfikować.

Umożliwiony zostanie dostęp do informacji o podmiotach zbiorowych każdemu, bez konieczności wskazania, czy i na potrzeby jakiego postępowania zaświadczenie jest uzyskiwane.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY