MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

21 czerwca minister sprawiedliwości wydał 15 zarządzeń o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, czyli tzw. rzeczników dyscyplinarnych ad hoc

 

Dotyczą one 39 sędziów i 86 postępowań. Obecnie prowadzone postępowania dyscyplinarne w tych sprawach są na różnych etapach. Część postępowań prawomocnie umorzono.

 

Pierwsze zarządzenie ministra sprawiedliwości o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości pochodzi z 26 stycznia tego roku.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępcy nie informowali ministra sprawiedliwości o wszystkich wszczętych postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych.

Minister sprawiedliwości mógł wydać zarządzenia jedynie w sprawach, o których został powiadomiony, do czego ww. rzeczników zobowiązują przepisy.

 

Zarządzenia ministra sprawiedliwości dotyczą jedynie spraw i postępowań, w których nie zapadły jeszcze prawomocne decyzje, nie dotyczą też spraw prawomocnie zakończonych.

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY