MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów

 

Oficjalnie, rząd chce usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększyć jej efektywność.

Chodzi również o wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych.

 

Najważniejsze rozwiązania

Nowe przepisy umożliwią przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach. Chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie.

 

Usprawnione zostanie korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uprawnione podmioty, takie jak np. sąd, prokuratura czy szef CBA, będą mogły automatyczne uzyskiwać dane o podmiotach wpisanych do rejestru.

Nowe przepisy zakładają także rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

 

Uproszczony zostanie etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Chodzi o rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.

 

Doprecyzowany zostanie moment wszczęcia egzekucji administracyjnej. Chodzi o sytuację, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu – innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności.

 

Usprawnione zostanie postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne. Dotyczy to rezygnacji z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych – w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego.

 

W ramach egzekucji z rachunku bankowego, nie będzie obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

 

 

 

LS

Rada Ministrów

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY