MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

W obecnym stanie prawnym kobieta przystępująca do egzaminu może uzyskać prawo do dwóch 30-45 minutowych przerw na karmienie dziecka lub dzieci piersią w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego/adwokackiego, jeśli wystąpi z wnioskiem do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej , przedkładając zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią

 

Uzyskanie zaświadczenia jest nie tylko dodatkową formalnością, ale także wiąże się z dodatkowymi kosztami. NFZ wydania takiego zaświadczenia nie refunduje, a prywatna wizyta w tym celu to wydatek rzędu od 150 do nawet 300 zł.

 

W związku z tym, że obecne rozwiązanie jest dla matek uciążliwe i kosztowne, RPO wskazuje alternatywy – można by przykładowo oprzeć wydanie zgody na złożeniu przez matkę stosownego oświadczenia, które byłoby następnie w uzasadnionych przypadkach weryfikowane lub potwierdzane zaświadczeniem lekarskim.

 

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich do propozycji zmian w rozporządzeniu dot. egzaminu komorniczego

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego, który zakłada zmianę przepisów rozporządzenia umożliwiającą matkom karmiącym przystępującym do egzaminu komorniczego skorzystanie z uprawnienia do przerw na karmienie dziecka piersią bez konieczności potwierdzania faktu karmienia stosownym zaświadczenia lekarskim.

 

Zmiana polega na zastąpieniu dotychczas obowiązującego wymogu składania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego przez zdającą karmiącą dziecko piersią zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią, wymogiem złożenia jedynie wniosku o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemnego oświadczenia o karmieniu dziecka piersią.

 

RPO w przekazanej do resortu opinii nie zgłasza uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia i dziękuje za częściową realizację zgłoszonego postulatu.

Jednocześnie wyraża nadzieję, że analogiczne zmiany zostaną wprowadzone do przepisów o egzaminach radcowskich i adwokackich.

 

 

 

RPO

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY