MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz p.o. dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Piotr Krasiński wskazali na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości oraz przedstawili najważniejsze zmiany 

 

Podczas konferencji prasowej minister Adam Bodnar poinformował o zwiększonym wykorzystywaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w konkretnych okręgach wyborczych, gdzie kandydatami byli politycy Suwerennej Polski.


- Naszym zdaniem są to informacje istotne z punktu widzenia tego, czym zajmuje się na co dzień Państwowa Komisja Wyborcza, ale także są one istotne dla nas, dla społeczeństwa, żebyśmy mieli pełny ogląd sytuacji – powiedział minister.

 

Szef resortu sprawiedliwości przekazał, że wyjaśnianiem nieprawidłowości w Funduszu zajmuje się m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektor Informacji Finansowej, Prokuratoria Generalna RPoraz Prokuratura Krajowa w tym Zespół Śledczy nr 2.


- Ten zespół mierzy się naprawdę z gigantyczną pracą śledczą i myślę, że dzień po dniu będziemy poznawali jej efekty. 

 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz mówiła o nieprawidłowościach, które dotyczyły funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.


- Na początku roku zleciliśmy kontrolę wewnętrzną. Kontrola ta wykazała, że 40 procent analizowanych umów budzi wątpliwości, czy dotacje na ich podstawie przyznano zgodnie z prawem. Część umów trafiła do analizy Prokuratorii Generalnej. W wyniku różnych kontroli i analiz wiemy, że 23 umowy budzą poważne wątpliwości i są dotknięte sankcją nieważności.

 

Zapowiedziała także zmianę przepisów dotyczących Funduszu. Główną nowelizacją będzie usunięcie możliwość arbitralnego przyznawania dotacji przez ministra sprawiedliwości. W resorcie powstanie nowy departament – Funduszy i Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, którym kierować będzie Piotr Krasiński.

 

Rudzińska-Bluszcz zapowiedziała również nowy konkurs w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Przedmiotem tego konkursu będą centra pomocy dzieciom, gdzie będzie udzielana interdyscyplinarna pomoc dla dzieci-ofiar przestępstw.

 

Dyrektor Piotr Krasiński poinformował, że nowy konkurs pozwoli utworzyć w 10 regionach Polski centra pomocy.


- Skupiamy się na tym, aby były one jak najbardziej wyspecjalizowane i profesjonalne. Najważniejsze, żeby centra, które powstaną, zapewniły dzieciom i ich rodzinom interdyscyplinarną pomoc. Jest to ambitny plan, ale jak najbardziej realizowalny, aby od 1 stycznia przyszłego roku centra działały w całej Polsce. 

Dyrektor wskazywał na przejrzystość warunków nowego konkursu, w którym oferty będą oceniane merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych, bez arbitralnego przyznawania dotacji. 

 

Podczas konferencji Minister Adam Bodnar przekazał także, że resort opublikował interaktywną mapę dofinansowań dotacji z Funduszu Sprawiedliwości udzielonych w trybie pozanaborowym.

- Nam - poprzez udostępnienie tej mapy - chodzi o pokazanie pewnego procesu, w ramach którego mogło dochodzić do wydatkowania środków publicznych na cele, które mogły mieć podstawę prawną, mogły być wydatkowane na podstawie paragrafu 11 rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwości, natomiast mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia etycznego oraz z punktu widzenia tego, czy te wydatki nie krzyżowały się z wydatkami i bardzo restrykcyjnymi regułami finansowania kampanii wyborczej – powiedział minister Bodnar, dodając, że liczy na analizę Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Szef resortu poinformował również, że kolejne wnioski o uchylenie immunitetu są w przygotowaniu i będą odnosić się z dotacjami na rzecz bardzo konkretnych podmiotów.

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY