MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 25 lutego 2022 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 20 sierpnia 2021 r.otwiera się w nowej karcie nakładającą na Jarosława Śliwę – byłego członka rady nadzorczej GetBack SA (obecnie CAPITEA SA, „Spółka”)

karę pieniężną w wysokości 65 000 zł

za rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzenia śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:

a) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,

b) raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,

c) skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,

d) raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Po przeanalizowaniu wnioskuotwiera się w nowej karcie Jarosława Śliwy o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 100 000 zł.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY