MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

29 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargi Alicji Kornasiewicz, Rafała Morlaka i Kennetha Maynarda - byłych członków rady nadzorczej GetBack SA na decyzję KNF z 20 sierpnia 2021 r. o nałożeniu na nich kar pieniężnych

 

Kary zostały nałożone w związku z nienależytym wykonaniem przez GetBack SA (obecnie Capitea SA) obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia i braku opublikowania wskazanych w decyzji raportów okresowych.

 

W skargach byli członkowie rady nadzorczej GetBack SA w szczególności podnieśli zarzut przedawnienia nałożenia kary w związku z brakiem zastosowania art. 31za ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zarzut ten został oparty o wyrok WSA z 27 września 2021 r., wydany w innej sprawie, w którym WSA uznał, że przywołany przepis nie ma zastosowania do decyzji sankcyjnych KNF. W związku z tym nie nastąpiło przedawnienie uprawnienia KNF do nałożenia kar pieniężnych.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY