MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

2 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości powództwa obligatariuszy GetBack SA wniesione w sprawie, w której pozwanym był UKNF

 

Sąd oddalił powództwo w całości w stosunku do każdego z trzech powodów i uznał, że strona powodowa nie wykazała bezprawności działania, jak i zaniechania po stronie UKNF w związku ze sprawowanym przez KNF nadzorem. Sąd wskazał też na brak związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem UKNF, a szkodą powodów.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY