MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

24 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę Ulmus SA (dawniej Saturn TFI SA) nadecyzję KNF z 3 grudnia 2021 r.otwiera się w nowej karcie o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nałożeniu kary pieniężnej

 

WSA potwierdził, że prawidłowo ustalony został rażący charakter naruszenia obowiązku sprawowania bieżącej kontroli nad Zarządzającym, gdyż jest to obowiązek wynikający w sposób oczywisty z przepisów, a przy tym ma on charakter podstawowy.

 

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia WSA stwierdził, że:

a) KNF prawidłowo zidentyfikowała wzorzec starannego działania towarzystwa, które powierza zarządzanie innemu podmiotowi. W takim przypadku towarzystwo powinno sprawować bieżący nadzór nad realizacją powierzonych czynności przez Zarządzającego,

b) Spółka została ukarana za naruszenia obowiązków, które na niej spoczywały i które nie były tożsame z naruszeniami Zarządzającego,

c) konstrukcja funduszu inwestycyjnego nie może być wykorzystywana do realizacji innych celów uczestnika funduszu, niezwiązanych z celem inwestycyjnym, dla którego fundusz został utworzony,

d) materiał dowodowy obejmujący przede wszystkim protokół z kontroli w TFI oraz dokumenty zgromadzone przez KNF w toku tej kontroli był wystarczającą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji.

 

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY