MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

12 czerwca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) na decyzję KNF z 11 lutego 2022 roku

 

Kara w wysokości 800 000 zł została nałożona na byłego członka zarządu GetBack SA za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez GetBack SA w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.

 

Zarzuty podniesione w skardze dotyczyły m.in. zastosowania przepisu stanowiącego podstawę do nałożenia sankcji oraz wykładni art. 31za ust. 1 ustawy o COVID-191.

 

WSA uznał zarzuty zawarte w skardze za niezasadne i potwierdził prawidłowość decyzji wydanej przez KNF. Wskazał też, że spełnione zostały wszystkie przesłanki nałożenia sankcji, a termin na wydanie decyzji został zachowany.

 

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY