MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

1 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne w sprawach nałożenia przez KNF kar pieniężnych na Grażynę Karkosik, Romana Karkosika oraz Wiesława Jakubowskiego

 

Decyzją z 14 marca 2017 r.otwiera się w nowej karcie KNF nałożyła kary pieniężne w łącznej wysokości 2 000 000 zł na Grażynę Karkosik, 1 800 000 zł na Romana Karkosika oraz 1 900 000 zł na Wiesława Jakubowskiego za liczne naruszenie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”).

 

W uzasadnieniu NSA podkreślił, że do administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez KNF nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, ze względu na nieadekwatność jej przepisów ogólnych w stosunku do tych kar. Odrzucony też został zarzut dotyczący zakwestionowania trybu działania KNF zastosowanego przy wydaniu decyzji.

 

NSA nie dostrzegł również niezgodności art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie z Konstytucją RP.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY