MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Ze środków przeznaczonych na utworzenie szpitala tymczasowego w ZOZ w Nidzicy ponad milion złotych wydano niezgodnie z umową

 

Nidzicki ZOZ zasłużył na negatywną ocenę kontrolerów NIK z uwagi na nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy od wojewody warmińsko-mazurskiego przekazywanych w latach 2020–2021 przez powiat nidzicki na walkę z Covid-19.

 

Miały one być przeznaczone przede wszystkim na dwa główne zadania – uruchomienie szpitala tymczasowego i zapewnienia w nim 50 miejsc z respiratorami oraz kolejnych 40 miejsc w starym budynku szpitalnym.

Aż 13% środków przeznaczonych na ten cel z kasy powiatu, czyli ponad 1 mln zł, zostało wydane niezgodnie z umową zawartą z powiatem.

 

Ponadto z tzw. rachunku wyodrębnionego (przeznaczonego do przekazywania przez powiat środków na szpital tymczasowy) nidzicki ZOZ dokonywał transakcji niedotyczących umowy z powiatem – łącznie na kwotę ponad 500 tys. zł.

 

Dyrektorka ZOZ w sprawozdaniach do powiatu i wojewody o stanie realizacji zadań podawała dane nierzetelne, m.in. nie informowała o braku możliwości sprowadzenia, zainstalowania i uruchomienia zakupionych wind i central telefonicznych w terminach określonych w umowie z powiatem.

 

Nie zamieszczała też obowiązkowych informacji i dokumentów w BIP. Mimo oczywistych przesłanek nie złożyła do wojewody wniosku o zgodę na czasowe wstrzymanie działalności niektórych oddziałów szpitalnych.

 

Ponadto poświadczała zgodność kopii faktur z ich oryginałami, pomimo że kopie te różniły się od oryginałów.

 

W planach finansowych ZOZ nie uwzględniano środków uzyskiwanych z powiatu, co również było działaniem nieprawidłowym.

 

Najwyższa Izba Kontroli postawiła placówce 10 wniosków, w tym dotyczących korekty rozliczeń z powiatem, rzetelności sprawozdań o stanie realizacji zadań, rzetelności planów finansowych, przeprowadzenia spisu z natury majątku trwałego ZOZ i wzmocnienia nadzoru nad poszczególnymi obszarami działania ZOZ.

 

 

 

NIK

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY