MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 22 marca 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu – KRS: 0000299407 („Spółka”)

 

karę pieniężną w wysokości 100.000 zł za

1) nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku ze sporządzeniem:

a) skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017
b) raportu rocznego za rok obrotowy 2017
c) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018

 

2) niewykonanie obowiązku informacyjnego tj. nieprzekazanie w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

a) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018
b) skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018

co stanowiło naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie1.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Spółka może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5.000.000 zł.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY