MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („komisja”) 26 stycznia 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Korporację Gospodarczą „efekt” SA z siedzibą w Krakowie – nr KRS 0000115403 („spółka”)

 

karę pieniężną w wysokości 300.000 zł za:

1) niewskazanie w raporcie bieżącym nr 36/2019 z 19 sierpnia 2019 roku, dotyczącym zawarcia umowy w sprawie nabycia dłużnych papierów wartościowych:

a) pełnej nazwy podmiotu, z którym spółka zawarła tę umowę,

b) rodzaju dłużnych papierów wartościowych, które były przedmiotem umowy,

c) celu nabycia dłużnych papierów wartościowych i wpływu tej transakcji na sytuację finansową i ekonomiczną spółki i jej grupy kapitałowej,

d) sposobu i daty uregulowania zobowiązania wynikającego z tej umowy

 

oraz niepodanie informacji o powiązaniu między spółką, a emitentem wspomnianych dłużnych papierów wartościowych;

2) niewskazanie w raporcie bieżącym nr 47/2019 z 18 grudnia 2019 roku, dotyczącym zawarcia umowy w sprawie nabycia dłużnych papierów wartościowych:

a) pełnej nazwy podmiotu, z którym spółka zawarła tę umowę,

b) rodzaju dłużnych papierów wartościowych, które były przedmiotem umowy,

c) celu nabycia dłużnych papierów wartościowych i wpływu tej transakcji na sytuację finansową i ekonomiczną spółki i jej grupy kapitałowej,

d) sposobu i daty uregulowania zobowiązania wynikającego z tej umowy

 

oraz niepodanie informacji o powiązaniu między spółką, a emitentem wspomnianych dłużnych papierów wartościowych,

 

co stanowiło naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia MAR1.

W związku ze złożeniem przez spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji nie jest ostateczna.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 10.364.000 zł.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY