MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 kwietnia 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Innę Ignatową, jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce Alejasamochodowa.pl SA z siedzibą w Warszawie („spółka”) m.in.:

 

karę pieniężną w wysokości 900 000 zł

za niezawiadomienie Komisji i spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o 350 transakcjach na akcjach Spółki, przeprowadzonych na własny rachunek od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2018 r., na łączną wartość 1 543 517,42 zł, co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR1.

 

Brak powiadomienia spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o przeprowadzanych przez Innę Ignatową transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym uczestnikom rynku kapitałowego nie został zapewniony równy dostęp do informacji o spółce.

 

Od osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków notyfikacyjnych. Są one uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż posiadają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej i gospodarczej spółki.

Rzetelne wypełnianie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zobowiązań dotyczących zawiadamiania o transakcjach ma istotne znaczenie, gdyż takie transakcje mogą być dla inwestorów sygnałem o obecnej i przyszłej sytuacji emitenta.

 

Inna Ignatowa złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W związku z tym decyzja nie jest ostateczna.

 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanego naruszenia wynosi 2 072 800 zł.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY