MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 26 kwietnia 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Andrzeja Kiełczewskiego – byłego członka zarządu Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu – KRS: 0000299407 („spółka”)

 

karę pieniężną w wysokości 120.000 zł

za pominięcie przez spółkę w raporcie 33/2018 z 25 września 2018 roku, zawierającym informacje poufne dotyczące okresowej amortyzacji obligacji serii M, informacji o ryzyku nieuzyskania środków koniecznych do wykupu tych dłużnych papierów wartościowych, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia MAR1.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Andrzej Kiełczewski może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 4.145.600 zł.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY