MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 28 kwietnia 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Pawła Paluchowskiego – członka Zarządu DREWEX SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Drewex”):

1) karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku ze sporządzeniem raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016,

 

2) karę pieniężną w wysokości 300 000 zł za:

a) nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku ze sporządzeniem:

raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017raportu rocznego za rok obrotowy 2017raportu rocznego za rok obrotowy 2018

b) niewykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017

c) niewykonanie obowiązku informacyjnego przez Drewex w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku obrotowego 2019raportu rocznego za rok obrotowy 2019raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020,

co stanowiło naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie1.

 

Decyzja nakładająca kary na Pawła Paluchowskiego jest konsekwencją wydania 14 lipca 2022 r. decyzjiotwiera się w nowej karcie nakładającej na Drewex kary pieniężne oraz wykluczającą akcje tej spółki z obrotu na rynku regulowanym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących raportów wskazanych w tej decyzji. Komisja 18 listopada 2022 r.otwiera się w nowej karcie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 roku.

 

Spółka akcyjna prowadzi działalność i wykonuje czynności na zewnątrz za pośrednictwem zarządu. W czasie naruszenia przez Drewex obowiązków informacyjnych dotyczących raportów wymienionych w pkt 1 i 2 Paweł Paluchowski był członkiem jednoosobowego Zarządu Drewex. Zatem odpowiadał on w pełni za zarządzanie tą spółką i wykonywanie przez nią obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych.

 

Działania Pawła Paluchowskiego, który nie wypełniał należycie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Zarządu Drewex, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się z reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia w istotny sposób zachwiały podstawowym prawem uczestników rynku kapitałowego do powszechnego i równego dostępu do rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących spółki publicznej.

 

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa.

 

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 1 000 000 zł.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY