MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego 23 maja 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000030330 („Bank”) kary pieniężne:

 

1) w wysokości 100.000 zł

za brak sporządzenia na piśmie i zachowania rzetelnych planów, określających działania, które podjąłby Bank na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR w odniesieniu do umów zawieranych przez Bank z klientami od 21 kwietnia do 24 września 2018 roku,

 

2) w wysokości 300.000 zł

za brak uwzględniania w stosunkach umownych z klientami rzetelnych planów, określających działania, które podjąłby Bank na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR w odniesieniu do umów zawieranych przez Bank z klientami od 21 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku, co stanowiło naruszenia art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR1.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 71 447 067 zł – za każde z naruszeń wymienionych w pkt 1 i pkt 2.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY