MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Należący do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - Podmiot Zarządzający Aktywami SA wyemitował obligacje o wartości 4,7 mld zł oraz 240 mln EUR. Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w Polsce w 2023 r. Całość emisji przeprowadzonej w trybie private placement objął VeloBank SA

 

Emisja obligacji jest częścią procesu wydzielenia wybranych praw majątkowych z VeloBank i przeniesienia ich do Podmiotu Zarządzającego Aktywami, przeprowadzonego w ramach rozpoczętej 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank SA.

 

Wydzielenie praw majątkowych to jeden ze standardowych instrumentów przymusowej restrukturyzacji. Polega ono na przeniesieniu wybranych praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji do wyspecjalizowanego podmiotu utworzonego przez Fundusz.

 

Emisja została przeprowadzona na zasadach i w trybie określonych w rozdziale 18a działu III ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Podmiot Zarządzający Aktywami Spółka Akcyjna powstał na mocy art. 224 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2022.2253).

 

Struktura wykorzystania instrumentu wydzielenia aktywów była przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej w związku z procesem przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. SA.109418 (2023/N).

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY