MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Części obywateli odmówiono wstępu na posiedzenie Rady m.st. Warszawy 7 grudnia 2023 r.

 

Po informacjach medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich  z urzędu podjął sprawę uniemożliwienia grupie obywateli udziału w posiedzeniu Rady m.st. Warszawy.

 

Według doniesień medialnych, na salę obrad nie zostały wpuszczone osoby przeciwne przyjęciu znajdującego się w porządku obrad, projektu uchwały w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu.

 

Mając na względzie art. 61 Konstytucji RP, który mówi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, Marcin Wiącek zwraca się do przewodniczącej Rady Ewy Malinowskiej-Grupińskiej o przedstawienie przyczyn i okoliczności zaistniałej sytuacji.

 

 

 

RPO

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY